Contact

TER INFO – BELANGRIJK IN HET KADER VAN ONZE KLANTENRELATIE :

Voor het openen van een bankrekening dienen wij in het bezit te worden gesteld ( via mail of op kantoor ) van :

  1. Een copie recto verso van de identiteitskaart van gewenste titularissen, mandatarissen
  2. Een uitprint van de ID kaart met adres van de gewenste titularissen, mandatarissen
  3. Een copie recto verso van de bankkaart van de zichtrekening op uw naam die gekoppeld zal worden aan de CKV rekening
  4. Uw GSM nummer want wordt gebruikt voor contact en controle.
  5. Uw e-mail adres want  wordt ook gebruikt voor tussentijdse communicatie.

Alvorens een aanvraag te doen verwijzen wij naar het algemeen reglement der verrichtingen, de informatiefiche over de depositobescherming, de algemene prospectus tarieven en diverse reglementen/voorwaarden ( Essentiële Spaardersinformatie ) op www.ckv.be.

U hoeft geen zichtrekening te hebben want CKV heeft dit ook niet in het aanbod maar werkt met haar eigen netbanking via ITSME.  Wij adviseren dan ook ten stelligste de installatie en gebruik van ITSME. Het is goed dit reeds in orde te hebben alvorens een rekening of rekeningen te openen bij CKV.